| Autor: mikolaj

Wnioski o dofinansowanie tymczasowego zaprzestania działalności połowowej od 28 października

Od 28 października do 14 listopada 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej" w zakresie Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie tymczasowego zaprzestania działalności połowowej od 28 października

Wnioski o dofinansowanie mogą składać armatorzy statków rybackich, którzy podejmują działania na rzecz ochrony żywych zasobów morza. Pomoc będzie przyznawana w formie rekompensaty za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej, a jej wysokość będzie uzależniona od długości statku rybackiego oraz czasu trwania operacji.

Pomoc finansowa przyznawana jest zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie (na podstawie pkt XVI załącznika nr 1 rozporządzenia wykonawczego - Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w ramach art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego).

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  50 000 000 złotych.


Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!