| Autor: mikolaj

Wnioski o płatności obszarowe przez Internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową aplikację internetową e-wniosek służącą do ubiegania się o płatności obszarowe. Zostanie ona udostępniona 15 marca 2015 r. na portalu Agencji. Żeby mogła z niej skorzystać jak największa rzesza rolników, ARiMR podpisała porozumienie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które umożliwia wypełnianie e-wniosków przez uprawnionych doradców.

Wnioski o płatności obszarowe przez Internet

Wnioski o płatności obszarowe przez Internet

Przez Internet można złożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020. Złożenie wniosku o przyznanie wszystkich płatności wraz z wymaganymi załącznikami, w tym z wymaganymi materiałami graficznymi, będzie w tym roku łatwiejsze. Warunkiem dostępu do aplikacji "e-wniosek" jest posiadanie loginu i kodu dostępu, które są nadawane rolnikowi na jego wniosek. Jeżeli rolnik nie posiada loginu i kodu dostępu powinien jak najszybciej złożyć wniosek o ich nadanie. Po zalogowaniu się do tej aplikacji  rolnikowi zostanie udostępniony wstępnie wypełniony wniosek, na podstawie danych deklarowanych do płatności w 2014 roku. Taki wniosek może zostać przekazany do wypełnienia doradcy. Lista doradców jest dostępna w tej aplikacji. Wypełniony przez doradcę wniosek musi być podpisany i zatwierdzony przez rolnika.

Rolnik lub upoważniony doradca będzie miał dodatkowo udostępnione wszystkie informacje posiadane przez Agencję, np. o maksymalnych powierzchniach kwalifikujących się do płatności w odniesieniu do każdej działki ewidencyjnej, dane o elementach proekologicznych, o trwałych użytkach zielonych i wyznaczonych trwałych użytkach zielonych cennych przyrodniczo oraz informacje z systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, o zwierzętach potencjalnie kwalifikujących się do płatności związanych z produkcją. Aplikacja sprawdzi też czy spełnione zostały  wymogi w zakresie utrzymywania obszarów proekologicznych. Pomoże także w uniknięciu błędów przy wypełnianiu wniosków, bo będzie automatycznie sprawdzała, czy nie występują w nich np. jakieś braki. Po przesłaniu do Agencji wypełnionego wniosku, rolnik otrzyma zwrotnie potwierdzenie jego przyjęcia. W przypadku, gdyby okazało się, że wniosek jest niekompletny lub zawiera błędy, na tym  potwierdzeniu, będzie też podana informacja o terminie na dokonanie takich poprawek czy uzupełnień.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: