Wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych" można uzupełnić do 29 kwietnia

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa termin na dokonanie uzupełnień w złożonych w 2015 r. wnioskach o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" został wydłużony do 29 kwietnia 2016 r.

Wnioski na

Modernizacja gospodarstw rolnych

Rolnicy, którzy złożyli w ubiegłym roku wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" mają czas na złożenie wszelkich uzupełnień do 29 kwietnia 2016 r., niezależnie od terminu jaki został im wskazany w pismach z Oddziałów Regionalnych. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje wydanie decyzji o odmowie przyznania wsparcia.

Zmiana ta wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która weszła w życie 30 marca 2016 r.Tagi:
źródło: