| Autor: mikolaj

Wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje na statkach rybackich

Do 14 listopada 2014 r. można składać w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" wnioski o dofinansowanie "Inwestycji na statkach rybackich i selektywność" (środek 1.3).

Wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje na statkach rybackich

Wsparcie na inwestycje na statkach rybackich

Wsparciem będą objęte tylko operacje polegające na zakupie urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Systemu Automatycznej Identyfikacji Statku (AIS), który ma na celu poprawę bezpieczeństwa załogi i zgodnie z przepisami wspólnotowymi jest niezbędnym elementem wyposażenia statku rybackiego.

Podstawowym zadaniem AIS jest zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi, poprzez automatyczną kontrolę ruchu statków. System ten zapewnia szybsze reagowanie w sytuacji zagrożenia na morzu, przy poszukiwaniach i ratownictwie morskim. AIS jest pokładowym systemem nadającym, za pomocą którego statki w sposób nieprzerwany transmitują swoje dane identyfikujące, pozycję, kurs, prędkość oraz inne parametry do wszystkich znajdujących się w pobliżu statków oraz służb lądowych. Wszystkie jednostki wyposażone w AIS automatycznie otrzymują dane o każdym statku znajdującym się w pobliżu, dzięki czemu możliwe jest szybsze podjęcie działania w celu uniknięcia ewentualnej kolizji.

Pomoc na realizację operacji można pozyskać nie tylko na planowane inwestycje ale również na te, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie aczkolwiek nie wcześniej niż przed dniem 29 czerwca 2009 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę ubiegającego się o taką pomoc. Jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie zostanie dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do ARiMR.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.
 


Tagi:
źródło: