| Autor: mikolaj

Wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013.Terminy naborów w Lokalnych Grupach Działania

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013.Terminy naborów w Lokalnych Grupach Działania

W Polsce działa 335 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:
 

   

Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania

dolnośląskie

16.01.2014

30.01.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie

dolnośląskie

07.01.2014

20.01.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich"

dolnośląskie

23.01.2014

06.02.2014

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior

dolnośląskie

13.01.2014

27.01.2014

Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy"

dolnośląskie

23.12.2013

10.01.2014

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Ducha Gór"

dolnośląskie

6.01.2014

24.01.2014

Lokalnej Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

kujawsko-pomorskie

31.12.2013

24.01.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

lubelskie

10.01.2014

24.01.2014

Lokalnej Grupy Działania Zapiecek

lubelskie

20.12.2013

10.01.2014

Lokalna Grupa Działania "Promenada S12"

lubelskie

13.12.2013

10.01.2014

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior

lubuskie

13.01.2014

27.01.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Dalinem i Gościbią

małopolskie

30.12.2013

14.01.2014

Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego"

małopolskie

30.12.2013

13.01.2014

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze"

małopolskie

30.12.2013

20.01.2014

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie rozwoju Spisza i Okolicy

małopolskie

13.01.2014

27.01.2014

Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa - nabór tematyczny

małopolskie

31.12.2013

28.01.2014

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

małopolskie

27.12.2013

09.01.2014

Lokalna Grupa Działania "Echo Puszczy Bolimowskiej"

mazowieckie

30.12.2013

27.01.2014

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój"

mazowieckie

31.12.2013

27.01.2014

Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny

opolskie

03.01.2014

17.01.2014

Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie"

podkarpackie

30.12.2013

13.01.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ"

podkarpackie

23.12.2013

14.01.2014

Lokalna Grupa Działania "Kresowi Sąsiedzi"

podkarpackie

16.12.2013

14.01.2014

Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"

podlaskie

30.12.2013

24.01.2014

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia"

pomorskie

10.01.2014

30.01.2014

Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

śląskie

23.12.2013

20.01.2014

Lokalna Grupa Działania "Razem na Wyżyny"

śląskie

3.01.2014

16.01.2014

Buska Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider"

świętokrzyskie

30.12.2013

28.01.2014

Lokalna Grupa Działania "Barcja"

warmińsko-mazurskie

20.01.2014

03.02.2014

Lokalna Grupa Działania "Wysoczyzna Elbląska"

warmińsko-mazurskie

23.12.2013

15.01.2014

Stowarzyszenie "Puszcza Notecka"

wielkopolskie

31.12.2013

28.01.2014

Lokalna Grupa Działania "Kold"

wielkopolskie

30.12.2013

13.01.2014

Lokalna Grupa Działania "Kraina Nocy i Dni"

wielkopolskie

30.12.2013

13.01.2014

Lokalna Grupa Działania "Gryflandia" - zmiana terminu składania wniosków

zachodniopomorskie

27.12.2013

10.01.2014

Stowarzyszenie Szanse Rozwoju Powiatu Goleniowskiego

zachodniopomorskie

23.12.2013

09.01.2014


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!