| Autor: redakcja1

Modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2014-2020. Główne cele i założenia działania

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaszły ogromne przemiany modernizacyjne i cywilizacyjne. Polska wieś stała się nowoczesna i przyjazna do życia, a nasze rolnictwo jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki i podstawą krajowego eksportu. Kołem zamachowym tego rozwoju stało się wejście do UE i możliwości korzystania z funduszy europejskich w ramach WPR.

Modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2014-2020. Główne cele i założenia działania
Szczególne znaczenie na zmiany w krajobrazie polskiej wsi i rolnictwa miał PROW 2007-2013. Ale bez aktywności kreatywności i wielkiego zaangażowania naszych rolników, przetwórców, przedsiębiorców i mieszkańców wsi nie byłoby to możliwe. Łącznie lubuska wieś i lubuscy rolnicy w ramach PROW 2007-2013 otrzymali wsparcie w wysokości 2,5 mld zł, z tego w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” 1200 rolników za kwotę 219 mln zł. zakupiło 900 ciągników, 4500 maszyn i urządzeń rolniczych, wybudowano i zmodernizowano 75 obiektów inwentarskich.

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.
 
Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13,5 mld euro, w tym: 8,6 mld euro z budżetu UE (EFRROW) i 4,9 mld euro wkładu krajowego. W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań. Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego. Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne).
 
Przewiduje się, że dzięki wsparciu inwestycyjnemu z PROW 2014–2020 dofinansowanych zostanie ok. 200 000 gospodarstw rolnych w tym z Poddziałania „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” 42 900.

Modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych to instrument wsparcia materialnych lub niematerialnych inwestycji w gospodarstwach rolnych, ukierunkowanych na poprawę ich konkurencyjności. Budżet jaki przeznaczono w okresie trwania Programu to 2,4 mld euro. Celem instrumentu wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach:
  • obszar „A” rozwój produkcji prosiąt,
  • obszar „B” rozwój produkcji mleka krowiego,
  • obszar „C” rozwój produkcji bydła mięsnego,
  • obszar „D” operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!