| Autor: redakcja1

Wsparcie za ograniczenie produkcji mleka. Problemy z wnioskami wysłanymi Pocztę Polską

Krajowa Rady Izb Rolniczych zwróciła się do resortu rolnictwa ws. zmiany terminu składania wniosków o wsparcie za ograniczenie produkcji mleka. W ocenie samorządu rolniczego, termin powinno się uważać za zachowany jeżeli pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego przed jego upływem.

Wsparcie za ograniczenie produkcji mleka. Problemy z wnioskami wysłanymi Pocztę Polską
W związku z licznymi głosami rolników, którym odmówiono wsparcia za ograniczenie produkcji mleka w ostatnim kwartale 2016 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (Dz. U. poz. 1477), Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela, o zmianę terminów składania wniosków do ARR wynikających z §5 ust. 6 ww. rozporządzenia. Zgodnie z przepisami art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego: „Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:… nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego”.
 
Zasada ta jest przestrzegana we wszystkich instytucjach rolniczych, w tym również, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie rolnicy składają wnioski. Rolnicy zajęci pracą, nie zawsze są w stanie dokładnie czytać przepisy wszystkich programów.
 
Większość wniosków pomocowych, zarówno pomocy krajowej jak i z Unii Europejskiej jest przyjmowana zgodnie z datą stempla pocztowego. Wnioski do Agencji Rynku Rolnego są tu wyjątkiem.
 
Spora grupa rolników, którzy otrzymali decyzje odmowne z powodu wysyłania w ostatnim dniu wniosków o płatność w ww. działaniu przez pocztę polską. W ich imieniu Zarząd KRIR zwrócił się o zmianę ww. przepisu oraz przyznanie i wypłatę tym rolnikom pomocy.


Tagi:
źródło: