| Autor: mikolaj

Wszystko co musisz wiedzieć o PROW 2014-2020

Ministerstwo rolnictwa przygotowało broszurę informującą o wsparciu z PROW 2014-2020. Znajdziecie w niej wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wszystko co musisz wiedzieć o PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Dokument opisujący polską wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 liczy ponad 700 stron i zawiera bardzo szczegółowe i rozbudowane informacje na temat każdego z rodzajów dostępnej pomocy. Korzystanie z tak obszernego opracowania, przy analizowaniu możliwości ubiegania się o pomoc w ramach PROW 2014-2020, byłoby dość trudne i czasochłonne, dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało dla zainteresowanych uzyskaniem wsparcia specjalną broszurę opisującą w skróconej formie rodzaje pomocy z jakiej będzie można korzystać w ramach tego Programu. Broszura jeszcze w styczniu będzie dostępna m.in. w palcówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednak Internauci już teraz mogą zapoznać się z jej treścią.


Otwórz broszurę informacyjną dotyczącą PROW 2014-2020

W ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Polska będzie miała do wykorzystania w sumie 42,4 mld euro, z czego budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

Najważniejszym zadaniem PROW 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym do przeprowadzania zmian strukturalnych i inwestycyjnych na terenach wiejskich, jest w obecnej perspektywie zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych. Na ten cel przewidziano aż ok. 1/3 jego budżetu. Te środki mają wzmocnić współpracę pomiędzy rolnikami, firmami przetwórczymi i strefą handlu, by stworzyć współodpowiedzialność za kształtowanie rynku żywnościowego w Polsce i Europie oraz pozwolić na lepsze odczytywanie potrzeb konsumentów. Wspierać też będą bezpośrednie sprzedawanie żywności przez rolników.

Prawie 20 proc. środków z nowego PROW ma trafić do gospodarstw prowadzących działalność rolniczą, która nie szkodzi  środowisku naturalnemu oraz klimatowi.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: