| Autor: mikolaj

XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

1 lipca 2014 r. rozpocznie się nabór kandydatów ubiegających się o stypendia dla studentów I roku pochodzących z rodziny byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Termin składania wniosków upłynie 18 sierpnia br. do godziny 16:00.

XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych
Z dniem 1 lipca br. aktywowane zostaną formularze do składania wniosków on-line o stypendia pomostowe. Formularze te dostępne są na stronie internetowej stypendia-pomostowe.pl Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przyszli studenci muszą przekazać do odpowiedniego Oddziału Terenowego ANR do 22 sierpnia br.

O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria:
- dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
- są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców,
- pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1176 zł lub 1344 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej stypendia-pomostowe.pl bądź w Oddziałach Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych.

Przejdź do listy Oddziałów Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!