Zakończono przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2016 r.

W dniu 11 lipca br. minął ostateczny termin na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2016 rok.

Zakończono przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2016 r.

Dopłaty bezpośrednie

Wnioski o przyznanie takich płatności można było składać od 15 marca 2016 r. Rolnicy, którzy do 15 czerwca złożyli wnioski o dopłaty bezpośrednie mogą liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdążył zrobić tego w tym terminie miał jeszcze szansę na dostarczenie swojego wniosku do ARiMR do 11 lipca. Z tym, że za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty zostaną pomniejszone o 1%.

Dotychczas do ARiMR wpłynęło ok. 1,349 mln wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok. Można było je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych ARiMR, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową - wówczas o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania - lub wypełnić zamieszczony na portalu internetowym ARiMR  e-wniosek.Tagi:
źródło: