| Autor: mikolaj

Zakończono przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów płatnych usług doradczych

Dnia 30 maja 2014 roku minął termin przyjmowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy z działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakończono przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów płatnych usług doradczych

Zakres kosztów, które można było zrefinansować z tego działania był bardzo szeroki i obejmuje m.in. usługi doradcze w zakresie leśnym, usługi doradcze dotyczące przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności oraz spełniania zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zarządzania gospodarstwem rolnym. Tak ukierunkowane doradztwo, dofinansowywane z PROW 2007-2013, ma usprawnić niełatwy proces dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej. W tegorocznym naborze obowiązywała, wprowadzona od 2 lipca 2013 roku zasada, że rolnik przed złożeniem wniosku o płatność musi udokumentować pokrycie kosztów, zarówno kwalifikujących się jak i nie kwalifikujących się do refundacji, w sposób bezgotówkowy z wykorzystaniem polecenia przelewu. Koszty za które gospodarz zapłacił gotówką nie zostaną przez ARiMR zrefundowane.

Wsparcie z ARiMR  mógł otrzymać wnioskodawca, który zawarł umowę o świadczenie płatnych usług doradczych z jednostką uprawnioną do prowadzenia takiej działalności. Do świadczenia rolnikom płatnych usług doradczych uprawnione są: ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze oraz inne podmioty, które uzyskały stosowną akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Przyznane przez ARiMR dofinansowanie pokrywa w 80% koszty kwalifikowane poniesione przez rolnika lub posiadacza lasu za zrealizowane usługi doradcze, lecz nie może być wyższe  niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW. Uzyskanie wsparcia przebiega dwuetapowo. Najpierw wymagane jest złożenie w biurze powiatowym ARiMR wniosku o pomoc. Jeżeli gospodarz otrzyma decyzję przyznającą mu takie wsparcie, wówczas, dopiero po zrealizowaniu usług doradczych i opłaceniu w sposób bezgotówkowy faktur, powinien w tym samym biurze powiatowym złożyć wniosek o płatność w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

Aby ułatwić dostęp do usług doradczych, od 2011 r. złagodzone zostały niektóre przepisy korzystania z takiej pomocy. Zasadnicza zmiana polegała na umożliwieniu otrzymania wsparcia z działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" także tym rolnikom, którzy dotychczas nie korzystali z dopłat bezpośrednich. Wcześniej było to niemożliwe.

Pomoc w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" jest dostępna od 2009 roku. Od tego czasu Agencja udzieliła dofinansowania 39,5 tys. beneficjentom, przekazując na ich konta bankowe ok. 127,3 mln zł.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!