| Autor: mikolaj

Zakończył się nabór powiadomień o przyznanie nadzwyczajnego wsparcia dla producentów warzyw i owoców

Tylko jeden dzień trwał nabór wniosków o przyznanie nadzwyczajnego wsparcia dla producentów warzyw i owoców. Jak poinformowała Agencja Rynku Rolnego powiadomienia złożone po dniu 29 października 2014 r. nie podlegają rozpatrzeniu, w konsekwencji czego żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję i niezbierania plonów w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.

Zakończył się nabór powiadomień o przyznanie nadzwyczajnego wsparcia dla producentów warzyw i owoców

Zakończył się nabór powiadomień o przyznanie nadzwyczajnego wsparcia dla producentów warzyw i owoców

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz.1468 ), Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie:
  • ilości 18 750 ton, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,

oraz

  • ilości 3 000 ton, o której mowa  w § 5 ust. 1  pkt 2,

ww. rozporządzenia Rady Ministrów, Agencja Rynku Rolnego w dniu 29 października 2014 r. zakończyła przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 lit. a-m rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 1031/2014 z dnia 29.09.2014r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw.

W związku z powyższym, powiadomienia złożone po dniu 29 października 2014 r. nie podlegają rozpatrzeniu, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję i niezbierania plonów w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.

Jednocześnie informujemy, że dla powiadomień złożonych w dniu 29 października 2014 r. określono następujące współczynniki przydziału:

  • dla produktów objętych ilością 18 750 ton współczynnik przydziału wynosi - 0,12
  • dla produktów objętych ilością 3 000 ton współczynnik przydziału wynosi - 0,11
Aktualizacja:

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi współczynnika przydziału, wynikającego z przekroczenia limitu przyznanego polskim producentom w ramach drugiego mechanizmu pomocy KE,  Agencja Rynku Rolnego wyjaśnia.

Wszyscy producenci, którzy złożyli 29 października powiadomienia do Oddziałów Terenowych ARR  o zamiarze wycofania lub niezbierania plonów, muszą dokonać przeliczenia ilości zgłoszonych w formularzach według poniższego wzoru :


ilość zgłoszona x odpowiedni współczynnik tj.

- przy zgłoszonych produktach jabłkach i gruszkach, należy pomnożyć ilość przez 0,12 (limit  18 750 ton)

- przy zgłoszonych pozostałych owocach i warzywach, należy pomnożyć ilość przez 0,11 (limit  3000 ton)


Otrzymane, faktyczne ilości, po kontroli ARR, będą się kwalifikowały do złożenia wniosku o rekompensatę Unii.Tagi:
źródło: