| Autor: mikolaj

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich zatwierdzone przez KE i RM

Komisja Europejska zgodziła się na podwyższenie do 70 proc. wysokości wypłacanych w 2016 r. zaliczek dopłat bezpośrednich.

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich zatwierdzone przez KE i RM
Komisja Europejska zgodziła się na podwyższenie do 70 proc. wysokości wypłacanych w 2016 r. zaliczek dopłat bezpośrednich, co wynika z troski o rolników unijnych mających poważne trudności finansowe i problemy z płynnością finansową.  Dotyczy to rynku mleka, wieprzowiny oraz owoców i warzyw.

Z informacją dotyczącą zasadności i możliwości realizacji od 17 października 2016 r. dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych w formie 70 proc. zaliczek zapoznała się też Rada Ministrów.

Przypomnijmy, iż od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane będą zaliczki na poczet płatności bezpośrednich.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. zaliczki na poczet płatności bezpośrednich, wypłacane będą w wysokość iloczynu 70 proc. stawki danej płatności bezpośredniej oraz powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności albo liczby zwierząt zatwierdzonych do danej  płatności. Zaproponowano, aby zaliczki były wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich stosowanych w Polsce, tj.: jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności za zazielenienie, płatności związanych z produkcją i płatności dla młodych rolników.

Wedłyg projektowanych przepisów, zaliczki wypłacane będą również rolnikom wytypowanym do kontroli na miejscu. Otrzymają je także rolnicy, których należne kwoty płatności bezpośrednich zostaną pomniejszone z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości.

Zaliczki będą przyznawane na terytorium całego kraju, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.


Tagi:
źródło: