| Autor: redakcja1

Zaliczki płatności bezpośrednich i obszarowych za 2023 r.

1,4 mld zł trafiło do rolników w ciągu pierwszego tygodnia realizacji zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych. Wypłaty potrwają do końca listopada. Z początkiem grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych.

Zaliczki płatności bezpośrednich i obszarowych za 2023 r.
Zgodnie z zapowiedziami 16 października 2023 r. rozpoczęła się realizacja zaliczek w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. Na razie wypłacono 1,4 mld zł. Z tej kwoty blisko 1,2 mld zł to zaliczki w ramach płatności bezpośrednich i trafiły one do ponad 290 tys. rolników. Z kolei 203 mln zł trafiło do blisko 168 tys. gospodarzy w ramach zaliczek z tytułu ONW. Zaliczki są wypłacane sukcesywnie. Ich realizacja zakończy się 30 listopada. Natomiast 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych. Środki trafiają wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne.

W tegorocznej kampanii rolnicy złożyli 1,24 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie, a pula środków na ich realizację wynosi blisko 17 mld zł. Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W roku 2023 zaliczki będą wypłacane na poczet płatności bezpośrednich, w tym płatności dla małych gospodarstw oraz przejściowego wsparcia krajowego w wysokości 70 proc. oraz na poczet płatności ONW w wysokości 85 proc. Zaliczki otrzymają gospodarze spełniający warunki kwalifikowalności, także Ci wytypowani do kontroli na miejscu.


Tagi:
źródło: