| Autor: redakcja1

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. Propozycja zmian KRIR

W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, samorząd rolniczy przekazał swoje uwagi.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. Propozycja zmian KRIR
Samorząd rolniczy zaproponował rozszerzyć proponowane zmiany w ten sposób, aby umożliwić rolnikowi realizację takich samych zobowiązań, jak realizowane dotychczas, również w ramach pakietu 1 „Rolnictwo zrównoważone” na dokupionych lub dzierżawionych działkach.

Zaproponowano do grupy upraw kwalifikujących się do dopłaty w ramach pakietu 1 „Rolnictwo zrównoważone” dodać również tymianek. Jest to roślina miododajna, dobrze rośnie na glebach średnich o wysokiej kulturze o odczynie zasadowym. W województwie lubelskim uprawiana popularnie, wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

 
W załączniku nr 2 do rozporządzenia zaproponowano wprowadzić takie zmiany, aby w Pakiecie „Ochrona gleb i wód” możliwe było uprawianie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, ale bez określania procentowego składu poszczególnych gatunków. Konsekwentnie należałoby wprowadzić zmiany w sankcjonowaniu rolników. Obecnie wymaga się aby gatunek dominujący w mieszance nie przekraczał 70% składu. Z punktu widzenia środowiska już samo wsianie 3 gatunków wpływa korzystnie na glebę. Ustalanie składu gatunkowego jest trudne, a często wschody nie odzwierciedlają zasianego składu mieszanki.
 
Ponadto przy zmianie rozporządzenia zaproponowano wprowadzić złagodzenie wymogu 10% udziału głównych upraw w ramach Rolnictwa zrównoważonego. Dla rolnika najważniejszym czynnikiem decydującym o ustalaniu płodozmianu jest zapotrzebowanie rynkowe i aktualna powierzchnia działek rolnych.
 
Kolejnym problemem jest wysokość stosowanych zgodnie z art. 35 ust. 4 rozporządzenia nr 640/2014 „sankcji wstecznych”, których wysokość ma być taka sama, jak wysokość zmniejszeń stosowanych w danym roku, w którym stwierdzono uchybienie w przestrzeganiu przez beneficjenta zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego i ma uwzględniać taki sam zasięg, dotkliwość i trwałość danego uchybienia. Wśród beneficjentów działania rolnośrodowiskowego 2007-2013 zauważa się niechęć do przystępowania do realizacji programu rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach PROW 2014-2020, po zakończeniu zobowiązań 2007-2013.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!