| Autor: mikolaj

Znamy kolejność przysługiwania pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

W dniu 29 marca 2016 r. ARiMR opublikowała dwie listy określające kolejności przysługiwania pomocy w zeszłorocznym naborze wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na jednej liście znalazły się podmioty ubiegające się o wsparcie w woj. mazowieckim, a na drugiej przedsiębiorcy z pozostałej części kraju.

Znamy kolejność przysługiwania pomocy na

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Nabór wniosków o taką pomoc został przeprowadzony od 1 do 30 grudnia 2015 r. Złożone wówczas wnioski zostały poddane ocenie punktowej. Punkty były przyznawane za przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych ich związków czy zrzeszeń, a także za to, że działalność prowadzona jest w formie spółdzielni. Oceniana też była realizacja innowacyjnych projektów, inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego lub przeciwdziałających zmianom klimatu. Punkty można było otrzymać też za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości czy przetwarzania produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. Na dodatkowe punkty mogli liczyć również przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenach objętych bezrobociem.

Na podstawie liczby otrzymanych punktów zostanie przygotowana lista określająca kolejność przysługiwania pomocy. Minimalna liczba punktów, które trzeba uzyskać żeby w ogóle kwalifikować się do otrzymania pomocy, w przypadku tego nabory wynosiła 6,5 pkt.

1. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" w województwie mazowieckim - otwórz


2. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" w pozostałych województwach - otwórz

Informacje o kolejności przysługiwania pomocy będą aktualizowane cyklicznie, nie rzadziej niż co 20 dni, w sytuacji, gdy dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

 

 Tagi:
źródło: