| Autor: mikolaj

Znamy stawki płatności bezpośrednich w 2014 r.

Kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2014 r. wyniesie 4,1776 zł za 1 euro. W związku z tym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane już zostały projekty rozporządzeń ws. stawek płatności stosowanych od 1 grudnia 2014 r.

Znamy stawki płatności bezpośrednich w 2014 r.

Stawki płatności bezpośrednich w 2014 r.

– Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 910,87 zł/ha;

– płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 000,39 zł/ha;


– płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 351,69 zł/tonę;

– płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) – 4,53 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,18 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;

– oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 165,55 zł/tonę;

– oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich – 1 569,76 zł/ha;

– płatność cukrowa – 53,61 zł/tonę;

– płatność do krów – 595,30 zł/szt.;

– płatność do owiec – 125,32 zł/szt.;

– specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 556,37 zł/ha.

Oficjalny kurs euro ogłosił Europejski Bank Centralny. W Polsce wynosi on 4,1776 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2014 r. wynosi ok. 3,5 mld euro, tj. ok. 14,6 mld złotych.
 Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!