Ostatni dzień na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Termin złożenia wniosków o płatności bezpośrednie za 2016 rok mija 15 czerwca br. Do 14 czerwca rolnicy złożyli niemal 1,26 mln wniosków. Dokumentów nie złożyło zatem jeszcze ok. 90 tys. gospodarzy. Aby ułatwić im złożenie wniosków ostatniego dnia naboru placówki będą czynne do obsłużenia ostatniego rolnika.

Ostatni dzień na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Dopłaty bezpośrednie 2016

Kto nie zdąży złożyć wniosku do 15 czerwca 2016 r., będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1 proc. Polscy rolnicy będą zatem mieli więcej czasu na dokładne wypełnienie wniosków o dopłaty.
 
Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek o ich przyznanie wraz z załącznikami i złożyć go w ARiMR. Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany.
 
Rolnicy zobowiązani do realizacji praktyki dywersyfikacji upraw powinni uzupełnić wniosek spersonalizowany i wpisać działki rolne (działki podrzędne) zajęte przez jedną uprawę prowadzoną na gruntach ornych. Pamiętać również należy, że suma powierzchni gruntów ornych deklarowanych na danej działce ewidencyjnej powinna być równa sumie powierzchni upraw na gruntach ornych deklarowanych na tej działce ewidencyjnej.
 
Rolnicy powinni również we wniosku jako odrębne działki rolne (podrzędne) zadeklarować trawy na gruntach ornych.  Natomiast rolnicy zobowiązani do utrzymania obszarów proekologicznych muszą do wniosku dołączyć oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych zawierające dane o elementach proekologicznych utrzymywanych w gospodarstwie. Pamiętać również należy, że do każdej działki ewidencyjnej, nawet deklarowanej po raz pierwszy, do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny z wrysowanymi działkami rolnymi.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r. można pobrać także z portalu internetowego Agencji. Jest także możliwość wypełnieni e-wniosku. To wygodna forma ubiegania się o płatności bezpośrednie, ponieważ system automatycznie sprawdzi, czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione oraz czy wniosek jest kompletny, a samo złożenie nie wymaga wizyty w naszym biurze powiatowym, które często jest oddalone wiele kilometrów od domu rolnika, wystarczy jedynie wysłać wniosek elektronicznie. Aby skorzystać z aplikacji e-wniosek, trzeba mieć specjalny login i kod dostęp do systemu informatycznego ARiMR. Kto go nie posiada, musi wystąpić do kierownika biura powiatowego o nadanie takich uprawnień. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można składać też osobiści lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych ARiMR lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: