| Autor: redakcja1

Eksport mięsa drobiowego

W 2021 r. za granicę sprzedano 1,47 mln ton mięsa drobiowego, czyli mniej o 2% niż przed rokiem. Spadek wolumenu wywozu wynikał z ograniczeń nakładanych na eksporterów z powodu ognisk grypy ptaków.

Eksport mięsa drobiowego
Przychody otrzymane ze sprzedaży tego asortymentu wyniosły 2,7 mld EUR i były o 15% większe. Wzrost przychodów z wysyłki mięsa uzyskanych przez krajową branżę drobiarską w 2021 r., przy niższym wolumenie sprzedaży o 2%, wynikał z większych niż przed rokiem cen transakcyjnych.

Głównymi odbiorcami mięsa drobiowego z Polski były kraje UE-27 - 63% udziału w eksporcie i 933 tys. ton, m.in. Niemcy - 244 tys. ton i 17%, Niderlandy - 140 tys. ton i 10%, Francja - 121 tys. ton i 8% oraz Czechy - 71 tys. ton i 5%, a spoza UE: Wielka Brytania - 141 tys. ton i 10%, Ukraina - 99 tys. ton i 7%, Ghana - 74 tys. ton i 5% oraz Demokratyczna Republika Konga - 55 tys. ton i 4%.


Tagi:
źródło: