eksport drobiu i strony powiązane

 • 2022-04-05

  Eksport mięsa drobiowego

  Drób i jaja

  W strukturze asortymentowej polskiego eksportu produktów drobiowych dominowało mięso.

 • 2022-03-22

  Eksport mięsa drobiowego

  Drób i jaja

  W 2021 r. za granicę sprzedano 1,47 mln ton mięsa drobiowego, czyli mniej o 2% niż przed rokiem. Spadek wolumenu wywozu wynikał z ograniczeń nakładanych na eksporterów z powodu ognisk grypy ptaków.

 • 2022-02-21

  Eksport produktów drobiowych

  Drób i jaja

  W eksporcie produktów drobiowych dominowała sprzedaż na rynki krajów członkowskich UE, dokąd wyeksportowano blisko 1,1 mln ton, czyli więcej o 0,3% niż przed rokiem.

 • 2018-11-27

  Handel drobiem Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  Drób i jaja

  W okresie styczeń–sierpień 2018 r. poza obszar celny UE wywieziono 1,2 mln ton drobiu w ekwiwalencie tuszek, czyli o 8% więcej niż przed rokiem.

 • 2018-11-12

  Polski handel zagraniczny drobiem

  Drób i jaja

  W czasie dziewięciu miesięcy 2018r. z Polski wywieziono 995 tys. ton żywca, mięsa i przetworów drobiowych w ekwiwalencie tuszek, a więc o 9,5% więcej niż przed rokiem.

 • 2018-09-27

  Polski drób jako jedyny z Europy w Chinach

  Drób i jaja

  Generalna Administracja Celnej Chińskiej Republiki Ludowej (GACC) poinformowała o przywróceniu prawa do eksportu pięciu polskim zakładom mięsa drobiowego oraz jednej chłodni.

 • 2018-09-06

  Dynamika na rynku drobiu na stabilnym poziomie

  Drób i jaja

  Jak wynika danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w czerwcu bieżącego roku najlepsza koniunktura panowała na rynku drobiu.

 • 2018-07-05

  KRD-IG: Polski drób coraz bliżej Chin. Podpisano protokół bilateralny

  Drób i jaja

  3 lipca br. podpisany został bilateralny protokół, dotyczący mięsa drobiowego eksportowanego z Polski do Chin. Wydarzenie stanowiło element programu misji wysokiego szczebla przedstawicieli administracji ChRL do Polski i miało miejsce w trakcie spotkania Ministra GACC (General Administration of Customs of China), Ni Yuefeng oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa...

 • 2018-03-05

  W 2017 r. eksport mięsa drobiowego pobił kolejny rekord

  Drób i jaja

  Jak wynika z danych MF (za MRiRW) w 2017 r. z Polski wysłano ponad 1,12 mln t nieprzetworzonego mięsa i podrobów drobiowych (CN 0207) wartych 8,30 mld PLN. Oznacza to wzrost odpowiednio o 9,4 i 7,1% w porównaniu z poprzednim rokiem. Odbyło się to, pomimo ograniczeń handlowych wynikających z grypy ptaków. Dopiero w lipcu 2017 r. Polska odzyskała status kraju wolnego od tej choroby, co...

 • 2017-11-29

  Stabilne ceny skupu kurcząt brojlerów

  Drób i jaja

  Jak wynika z notowań MRiRW ceny skupu kurcząt brojlerów obecnie kształtują się na relatywnie niskim poziomie. Przeciętnie w październiku br. kurczęta skupowano po 3,43 zł/kg, czyli o 7,5% drożej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, jednak nadal o 4% taniej niż średnio w ostatnich pięciu latach.

 • 2017-11-11

  Wzrost eksportu z Polski mięsa i podrobów z drobiu

  Drób i jaja

  Wywóz mięsa drobiowego i jego podrobów osiągnął poziom 620 tys. ton, a więc był wyższy o 8% niż przed rokiem oraz zwiększył się o 4% do 1,0 mld euro.

 • 2017-08-02

  Wzrost eksportu mięsa i podrobów drobiowych, pomimo ograniczeń związanych z grypą ptaków

  Drób i jaja

  W pierwszych pięciu miesiącach 2017 r., mimo ograniczeń w handlu z krajami trzecimi w związku z występującym na terytorium Polski wirusem grypy ptaków (ostatnie – 65 ognisko u drobiu zostało potwierdzone 16 marca 2017 r.), kontynuowana była tendencja wzrostowa w eksporcie mięsa i podrobów drobiowych, jednak jego dynamika była wyraźnie spowolniona w porównaniu do analogicznego...

 • 2017-07-09

  Produkcja i handel drobiem w kwietniu 2017 r.

  Drób i jaja

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w kwietniu 2017 r. ok. 209 tys. ton mięsa drobiowego. Jest to poziom o 9,2% mniejszy niż przed miesiącem. W kwietniu br. nastąpiła też zniżka produkcji mięsa drobiowego w dużych zakładach przemysłowych w skali roku – o 4,1%.

 • 2017-06-20

  Prognozy dla światowego rynku drobiu

  Drób i jaja

  Według prognoz zawartych w raporcie FAO Food Outlook, w 2017 r. światowa produkcja mięsa drobiowego po raz pierwszy w historii przekroczy poziom produkcji mięsa wieprzowego. Wynika to głównie ze zmniejszenia produkcji wieprzowiny.

 • 2017-06-02

  W pierwszym kwartale 2017 r. wzrósł eksport drobiu z Polski

  Drób i jaja

  Według danych MRiRW w okresie od stycznia do marca 2017 r. z Polski wyeksportowano 252,67 tys. t nieprzetworzonego mięsa i podrobów drobiowych (CN0207), wobec 229,73 tys. t w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost wolumenu eksportu o 10%. Jednocześnie w ujęciu wartościowym ten wzrost wyniósł jedynie 3%, osiągając poziom 1827 mln PLN, wobec 1777 mln PLN w roku poprzednim.