| Autor: redakcja1

Handel polskim drobiem

W okresie styczeń-lipiec 2022 r. eksport produktów drobiowych z Polski był o 9,5% wyższy niż przed rokiem i wyniósł 1 117 tys. ton.

Handel polskim drobiem
Głównym odbiorcą wywożonych z kraju produktów drobiowych były państwa UE, do których sprzedano 764 tys. ton drobiu, czyli więcej o 14% niż w porównywalnym okresie 2021 r. Znacznie niższy był wolumen wywozu poza UE, dokąd sprzedano 353 tys. ton produktów drobiowych, a zatem więcej o 1% niż przed rokiem. Wzrost wywozu był wypadkową zapotrzebowania na polski drób na rynku unijnym, sprzyjającego dla eksporterów kursu wymiany złotego wobec euro i deficytu w niektórych krajach UE spowodowanego obniżką produkcji.

W strukturze asortymentowej krajowego eksportu produktów drobiowych dominowało mięso. W okresie od stycznia do lipca 2022 r. z Polski wysłano 876 tys. ton mięsa drobiowego, czyli więcej o 8% niż przed rokiem. Największymi importerami tego asortymentu były kraje UE-27 z 592 tys. ton, głównie: Niemcy z 153 tys. ton, Niderlandy z 88 tys. ton i Francja z 85 tys. ton, a spoza UE: Wielka Brytania z 89 tys. ton oraz Ukraina z 34 tys. ton i Ghana z 31 tys. ton.

Na sporo wyższym poziomie niż przed rokiem kształtował się przywóz drobiu. W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. do Polski sprowadzono 125 tys. ton produktów drobiowych, a więc więcej o 21% niż rok wcześniej.


Tagi:
źródło: