| Autor: redakcja1

Krajowe spożycie drobiu

Bilansowe spożycie mięsa drobiowego w Polsce w 2017 r. zostało ocenione na 30 kg na mieszkańca względem 29,2 kg na mieszkańca w 2016 r., co oznacza wzrost o 2,7%.

Krajowe spożycie drobiu
Czynnikami sprzyjającymi zwiększeniu się spożycia był stosunkowo niski poziom cen drobiu, mniejsza konsumpcja mięsa wieprzowego, wzrost dochodów realnych sektora gospodarstw domowych oraz wolniejsze tempo zwyżki cen detalicznych niż w przypadku mięsa czerwonego.
 
Jak wynika z danych GUS w 2017 r. wskaźnik zwiększenia się cen detalicznych dla mięsa drobiowego wyniósł 2,1%, podczas gdy dla mięsa wieprzowego i wołowego odpowiednio 8,6% i 2,9%. Szacuje się, że w 2018 r. bilansowe spożycie mięsa drobiowego może się wzrosnąć o 0,5 kg do 30,5 kg na mieszkańca. Zwyżce konsumpcji będzie sprzyjać rosnąca produkcja krajowa oraz przewidywany niski poziom cen detalicznych drobiu.Tagi:
źródło: