| Autor: redakcja1

Produkcja jaj kurzych

Produkcja jaj kurzych w 2020 r., a więc konsumpcyjnych i wylęgowych razem wyniosła 11739,9 mln sztuk i była mniejsza od uzyskanej w 2019 r. o 316,6 mln sztuk.

Produkcja jaj kurzych
Przy czym produkcja jaj kurzych wylęgowych wzrosła o 6,1 mln sztuk do 1772 mln sztuk, natomiast produkcja jaj kurzych konsumpcyjnych zmalała o 322,6 mln sztuk w stosunku do poprzedniego roku i w 2020 r. wynosiła 9967,9 mln sztuk.

Wydajność jaj od jednej kury nioski, tj razem konsumpcyjnych i wylęgowych zwiększyła się o 4,5%, a zatem z 220 jaj w 2019 r. do 230 jaj w 2020 r. Gospodarstwa indywidualne wyprodukowały w 2020 r. 8090,7 mln sztuk jaj kurzych, czyli o 1,3% więcej niż w roku poprzednim, co stanowiło 68,9% całej produkcji krajowej.

W 2020 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 800 sztuki, tj. o 2,6% mniej niż w 2019 r.Tagi:
źródło: