| Autor: redakcja1

Spadek cen jaj

Po silnej zwyżkowej tendencji cen na rynku jaj konsumpcyjnych, jaka wystąpiła w drugiej połowie 2017 r., w 2018 r. miał miejsce ich stopniowy spadek.

Spadek cen jaj
W całym roku, miesięczna cena jaj wszystkich klas wagowych wyniosła 35,32 zł/100 sztuk i była o 6,1% mniejsza niż w 2017 r. W styczniu 2019 r. zmniejszyła się o 0,9% w skali miesiąca i była już o 23,8% niższa niż przed rokiem.
 
W porównaniu ze styczniem 2018 r. potaniały jaja wszystkich klas wagowych. Najbardziej jaja klasy M, których ceny zmalały aż o 36,4%. Ceny jaj klasy L obniżyły się o 21,8%, klasy XL o 12,5%, a klasy S o 28,6%.
 
W ujęciu miesiąca, w styczniu 2019 r. potaniały jedynie jaja klasy M – o 13,4%. Ceny jaj klasy S wzrosły o 10,2% a jaj klasy XL o 1,4%. Ceny jaj klasy L pozostały niezmienne w stosunku do grudnia 2018 r.
 
Ceny skupu jaj przeznaczonych do przetwórstwa przemysłowego kształtowały się w 2018 r. na miesięcznym poziomie 3286 zł/t, czyli były o 21,4% niższe niż w 2017 r. W styczniu 2019 r. cena skupu jaj przerobowych wyniosła 2896 zł/t i była o 22,3% mniejsza w relacji miesiąca i o 24,3% niższa w obrębie roku.


Tagi:
źródło: