| Autor: redakcja1

Światowa produkcja mięsa kurzego

Szacuje się, że w 2023 r. globalna produkcja mięsa kurzego odnotuje dalszy umiarkowany wzrost, co będzie spowodowane nadal rosnącym światowym zapotrzebowaniem na konkurencyjne cenowo mięso drobiowe.

Światowa produkcja mięsa kurzego
Według prognozy USDA globalna produkcja mięsa kurzego w całym 2023 r. zwiększy się o 0,4% do 102,3 mln ton. Równocześnie spożycie zwiększy się prawdopodobnie o 0,6% i osiągnie 99,9 mln ton. Wśród czołowych światowych producentów w największym stopniu wzrośnie produkcja drobiarska w Brazylii o 3%. W USA przewidywany jest wzrost o 0,6%, podczas gdy w Chinach nie ulegnie ona zmianie. Czynnikiem ryzyka dla rynku światowego będzie znaczne prawdopodobieństwo występowania ognisk grypy ptaków, zwłaszcza w tych częściach globu, w których skoncentrowana jest produkcja, co może destabilizować sytuację podażowo-popytową w niektórych regionach świata.

W 2024 r. USDA przewiduje dalszy, o około 1% wzrost światowej produkcji mięsa kurzego do rekordowego poziomu 103,3 mln ton, co będzie stymulowane nadal zwiększającym się popytem na ten gatunek mięsa i dalszą oczekiwaną zniżką cen pasz.


Tagi:
źródło: