Finanse i prawo

 • 2021-04-29

  Rozszerzenie płatności dobrostanowej na inne gatunki zwierząt dopiero w nowym PROW

  Działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 zostało po raz pierwszy uruchomione w roku 2020. Pierwotnie z działania mogli skorzystać hodowcy świń i krów, ale na wniosek m.in. samorządu rolniczego od 2021 roku rozszerzony został o owce zakres gatunków objętych wsparciem w ramach tego działania.

 • 2021-04-28

  Obszary wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski

  W świetle art. 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób.

 • 2021-04-27

  Pożyczki dla rolników

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż nadal posiada dostępne środki finansowe na zaciąganie przez rolników indywidualnych pożyczek z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 • 2021-04-14

  Minister apeluje – przestrzegajmy zasad bioasekuracji! Grypa ptaków wciąż groźna!

  – Grypa ptaków wciąż jest groźna. Zakażenie drobiu wirusem HPAI, to nie tylko strata dla hodowcy, producenta, lecz także dla całego sektora drobiarskiego. Dlatego niezbędne jest ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji. Analiza występujących w Europie i w Polsce wirusów HPAI wskazuje na bardzo niski potencjał zoonotyczny, co powoduje, że nie są one niebezpieczne dla zdrowia...

 • 2021-04-29

  Szansa na zmianę współczynników rozliczeń energii

  W obliczu dynamicznie rozwijającego się rynku energii elektrycznej i związanych z tym wyzwań, jak również wobec konieczności implementacji prawa UE do krajowego porządku prawnego, aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzone są prace analityczno-koncepcyjne mające na celu modyfikację dotychczasowego modelu prosumenckiego,...

 • 2021-04-28

  Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony do 9 maja 2021 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 9 maja 2021 r. wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

 • 2021-04-27

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia i od 28 grudnia 2020 r. do 9 maja 2021 r.

  Od 9 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 24 grudnia 2020 r. oraz od 28 grudnia 2020 r. do 9 maja 2021 r.

 • 2021-04-26

  Konstruktywna debata z Komisarzem Wojciechowskim

  Prezydia Copa-Cogeca 22 marca spotkały się z Januszem Wojciechowskim komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa. Wymiana zdań dotyczyła przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz toczących się obecnie negocjacji na ten temat w ramach tzw. trilogu.

 • 2021-04-23

  Trzynasta emerytura. Ponad 8,4 mln osób z wypłaconym świadczeniem

  Dodatkowe świadczenie w postaci tzw. trzynastej emerytury to istotne wsparcie dla budżetów domowych wielu emerytów i rencistów. Wypłaty ruszyły z początkiem kwietnia, do tej pory „trzynastka” trafiła już do przeszło 8,4 mln osób. – Nie trzeba składać żadnego wniosku, świadczenie zostanie wypłacone wszystkim uprawnionym – przypomina minister rodziny i polityki...

 • 2021-04-21

  Informacje dla producentów surowca tytoniowego

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021.

 • 2021-04-20

  W dniu 30 kwietnia 2021 r. upływa termin składania PIT-ów za 2020 rok

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że w lutym br. przekazała deklarację podatkową PIT-11A lub PIT-40A każdej osobie, która w 2020 r. chociaż raz pobrała jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (tj. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie...

 • 2021-04-20

  Ograniczenia w eksporcie do Bośni i Hercegowiny w związku z grypą ptaków

  Zgodnie z ostatnią decyzją władz Bośni i Hercegowiny z dnia 9 kwietnia 2021 r. województwo łódzkie, małopolskie i wielkopolskie zostały objęte zakazem eksportu z powodu występowania w Polsce wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

 • 2021-04-20

  Jakość handlowa ryb i przetworów rybnych

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ryb i przetworów rybnych (ryby mrożone i wędzone, konserwy i marynaty). Objęto nią 106 podmiotów (67 producentów i 39 sklepów).

« poprzednia | strona 1 z 241 | elementów 1–15 z 3607 | następna »
.