23. sesja Komitetu Komisji Żywnościowego FAO/WHO ds. Pozostałości Leków Weterynaryjnych w Żywności

W dniach 17-21 października 2016 roku w Houston (Teksas, USA) odbyła się 23. sesja Komitetu Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Pozostałości Leków Weterynaryjnych w Żywności (CCRVDF), której po raz pierwszy przewodniczył dr Kevin Greenlees z amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration).

23. sesja Komitetu Komisji Żywnościowego FAO/WHO ds. Pozostałości Leków Weterynaryjnych w Żywności
Posiedzenie poprzedzone było spotkaniem fizycznej Grupy Roboczej ds. niezamierzonej obecności pozostałości leków weterynaryjnych w artykułach spożywczych, wynikającej z przeniesienia pozostałości leku weterynaryjnego w paszach.
 
Spośród wszystkich kodeksowych komitetów, w sesjach CCRVDF uczestniczy największa liczba delegatów i obserwatorów. Na tegorocznym posiedzeniu w Houston zebrało się blisko 200 osób, w tym polski reprezentant Pani Joanna Maryniak-Szpilarska z Punktu Kontaktowego KKŻ FAO/WHO zlokalizowanego w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 
 
Pierwszy dzień sesji rozpoczął się przemówieniem Sekretarza Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO - Toma Heilandt’a, który przypomniał o ważnej roli Kodeksu w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz uczciwych praktyk w handlu międzynarodowym podkreślając jednocześnie, że aż 99% spraw zatwierdzonych na forum Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO przyjęto na zasadzie konsensusu.
 
W trakcie obrad CCRVDF delegaci omówili wiele istotnych kwestii dotyczących obecności pozostałości leków weterynaryjnych w żywności i ich najwyższych dopuszczalnych poziomów (MRLs). Zagadnieniami, które wywołały wśród uczestników najdłuższą dyskusję były rekomendacje w zakresie zarządzania ryzykiem dla fioletu gencjanowego oraz proponowany projekt MRLs dla Zilpaterolu – preparatu, który podobnie jak Raktopamina, w świetle prawa unijnego nie jest dopuszczony do stosowania w celach innych niż terapeutyczne. Oba tematy były niezwykle istotne z punktu widzenia interesu Polski oraz Unii Europejskiej, ze względu na bardzo restrykcyjne podejście do stosowania ww. substancji, związane z potrzebą zapewnienia konsumentom bezpieczeństwa zdrowotnego.
Ponadto Komitet podjął decyzję o utworzeniu dwóch elektronicznych Grup Roboczych mających na celu przygotowanie dokumentów dyskusyjnych na temat:
  • ustalenia MRLs dla leków weterynaryjnych dla grup gatunków ryb (eGR pod przewodnictwem Norwegii i współ-przewodnictwem Japonii),
  • definicji podrobów (eGR pod przewodnictwem Kenii).


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!