2 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu dwóch przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 18 czerwca br. Są to na terytorium Polski przypadki nr 28 - 29 w 2021 r.

2 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich
Przypadek wścieklizny nr 2021/28 stwierdzono u lisa odłowionego i poddanego eutanazji w miejscowości Radom, w gminie Radom, powiat m. Radom, woj. mazowieckie.
 
Przypadek wścieklizny nr 2021/29 stwierdzono u padłego lisa w miejscowości Otwock, w gminie Otwock, powiat otwocki, woj. mazowieckie.
 
Wcześniej, w bieżącym roku wściekliznę wykryto u 23 lisów, 1 jenota i 1 sarny z woj. mazowieckiego (powiat otwocki, powiat miński oraz powiat garwoliński), 1 lisa z woj. podkarpackiego (powiat lubaczowski) oraz u 1 żbika z woj. podkarpackiego (powiat przemyski).
 
Zostały wdrożone środki przewidziane w przypadku wystąpienia wścieklizny, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.
 
Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie, mając na uwadze ostatnie przypadki wystąpienia choroby, Główny Lekarz Weterynarii zachęca do szczepienia przeciwko wściekliźnie również kotów.


Tagi:
źródło: