5 przypadów wścieklizny u zwierząt dzikich

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu czterech przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich oraz jednego u zwierzęcia domowego, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 15 października br.

5 przypadów wścieklizny u zwierząt dzikich
Przypadek wścieklizny nr 2021/68 stwierdzono w miejscowości Żanęcin, gmina  Wiązowna, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u psa poddanego eutanazji.

Przypadek wścieklizny nr 2021/69 stwierdzono w miejscowości Michalin, gmina Józefów, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u lisa poddanego eutanazji.

Przypadek wścieklizny nr 2021/70 stwierdzono w miejscowości Żanęcin, gmina  Wiązowna, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/71 stwierdzono w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, woj. mazowieckie, u jenota poddanego eutanazji.

Przypadek wścieklizny nr 2021/72 stwierdzono w miejscowości Karczew, gmina Karczew, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Zestawienie dotyczące stwierdzonych przypadków wścieklizny w Polsce w 2021 r. (stan na 19.10.2021 r.) znajduje się w poniższej tabeli.
 
Województwo Powiat Liczba przypadków Gatunki
podkarpackie lubaczowski 1 lis
przemyski 1 żbik
mazowieckie garwoliński 14 lisy (13) i jenot (1)
kozienicki 1 pies
miński 2 lisy
otwocki 38 lisy (36), sarna (1) i pies (1)
radomski i m. Radom 7 lisy (6) i kot (1)
m. st. Warszawa 5 lisy (4) i jenot (1)
wołomiński 1 lis
zwoleński 2 lisy
SUMA   72  
 
 
Zostały wdrożone środki przewidziane w przypadku wystąpienia wścieklizny, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie, mając na uwadze liczne przypadki wystąpienia choroby, w tym u zwierząt domowych, Główny Lekarz Weterynarii zachęca do szczepienia przeciwko wściekliźnie również kotów.


Tagi:
źródło: