6 przypadów wścieklizny u zwierząt dzikich

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu sześciu przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich (nr 62 - 67 w 2021 r.), stwierdzonych na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 6 oraz 8 października br.

6 przypadów wścieklizny u zwierząt dzikich
Przypadek wścieklizny nr 2021/62 stwierdzono 6 października br. w miejscowości Żanęcin, gmina  Wiązowna, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u lisa poddanego eutanazji.

Przypadek wścieklizny nr 2021/63 stwierdzono 6 października br. w miejscowości Choiny, gmina Parysów, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/64 stwierdzono 8 października br. w miejscowości Otwock, gmina Otwock, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/65 stwierdzono 8 października br. w miejscowości Górki, gmina Osieck, powiat owocki, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/66 stwierdzono 8 października br. na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Warszawa, gmina Warszawa, powiat m.st. Warszawa, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/67 stwierdzono 8 października br. w miejscowości Goździk, gmina Górzno, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Zestawienie dotyczące stwierdzonych przypadków wścieklizny w Polsce w 2021 r. (stan na 14.10.2021 r.) znajduje się w poniższej tabeli.
 
Województwo Powiat Liczba przypadków Gatunki
podkarpackie lubaczowski 1 lis
przemyski 1 żbik
mazowieckie garwoliński 14 lisy (13) i jenot (1)
kozienicki 1 pies
miński 2 lisy
otwocki 34 lisy (33) i sarna (1)
radomski i m. Radom 7 lisy (6) i kot (1)
m. st. Warszawa 4 lisy
wołomiński 1 lis
zwoleński 2 lisy
SUMA   67  
 
 
Zostały wdrożone środki przewidziane w przypadku wystąpienia wścieklizny, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie, mając na uwadze liczne przypadki wystąpienia choroby, w tym u zwierząt domowych, Główny Lekarz Weterynarii zachęca do szczepienia przeciwko wściekliźnie również kotów.


Tagi:
źródło: