GIW w sprawie stwierdzenia obecności bakterii Salmonella Infantis w mięsie drobiowym

W dniu 26/02/2019 r. w jednej z polskich rzeźni w Województwie podkarpackim, poddano ubojowi kurczęta rzeźne w ilości 20 832 sztuk pochodzące ze słowackiej fermy Farmavet S.r.o. HF Lubela nr zatwierdzenia - SK VH LM-03.

GIW w sprawie stwierdzenia obecności bakterii Salmonella Infantis w mięsie drobiowym
Z ubitej partii drobiu, oznakowanej numerem B0 26.02.2019, pobrano próby urzędowe do badań laboratoryjnych w kierunku obecności bakterii Salmonella.
 
W dniu 06/03/2019 r. w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych stwierdzających obecność pałeczek Salmonella Infantis, Podpunkt Krajowego Punktu Kontaktowego RASFF w Głównym Inspektoracie Weterynarii, w ramach funkcjonowania systemu RASFF, przekazał powiadomienie informacyjne, które o godzinie 15.25 zostało przedstawione KE do zatwierdzenia.
 
W dniu 07/03/2019 r., KE zwalidowała powiadomienie jako informacyjne w celu zwrócenia uwagi, nadając mu numer 2019.0899 i udostępniła je wszystkim użytkownikom portalu RASFF.
 
Ponadto Inspekcja Weterynaryjna podjęła natychmiastowe działania mające na celu ustalenie list dystrybucji mięsa drobiowego objętego ww. powiadomieniem, które w dniu 07/03/2019 r. zostały przekazane via system RASFF. Odbiorcami zakwestionowanego chłodzonego mięsa były podmioty znajdujące się na terenie Rumunii (240 kg.) i Francji (6760 kg.).


Tagi:
źródło: