Kontrole gospodarstw - potencjalna możliwość zakażenia wirusem ASF

W dniu 28 lutego 2018 r. weszła nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Kontrole gospodarstw - potencjalna możliwość zakażenia wirusem ASF
Na mocy tej nowelizacji, na terytorium Polski, obejmującym obszary inne niż wymienione w załączniku do decyzji Komisji 2014/709/UE, ustanowiono dodatkowe wymagania dla gospodarstw utrzymujących świnie, w celu ochrony tych zwierząt przed potencjalną możliwością zakażenia wirusem ASF.
 
Od dnia 1 kwietnia 2018 r. właściwi powiatowi lekarze weterynarii realizują kontrole gospodarstw, poprzedzone prowadzeniem akcji informacyjnej wśród posiadaczy świń.
 
W okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r., skontrolowano 4820 gospodarstw, wydano 856 decyzji w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, natomiast w przypadku 18 gospodarstw, w związku ze stwierdzonymi uchybieniami, wydano decyzje w sprawie czasowego zakazu utrzymywania świń w tych gospodarstwach.
 
Kontrole gospodarstw są realizowane zgodnie z opracowanym harmonogramem, który przewiduje ich zakończenie w roku 2021.


Tagi:
źródło: