50000 prac w IX Ogólnopolskim Konkursu Plastycznego dla Dzieci

O kuluarach IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” miało zwrócić szczególną uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych oraz zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w obrębie gospodarstwa rolnego, zwłaszcza obecności pracujących maszyn i urządzeń rolniczych, a także uwrażliwić rodziców oraz opiekunów na czynności, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.
 
Z roku na rok Konkurs Kasy staje się coraz popularniejszy i bierze w nim udział coraz więcej dzieci. Do tegorocznej edycji przystąpiło 49 574 uczniów klas 0-3 i 4-8 z 3 597 szkół podstawowych. Prace oceniały najpierw Wojewódzkie Komisje Konkursowe, które wybrały 96 laureatów, po 6 z każdego województwa, spośród których Centralna Komisja Konkursowa wyróżniła dzieci, które najlepiej przedstawiły temat Konkursu, a ich prace odznaczały się szczególną pomysłowością i oryginalnością.
 
Rozmawiamy z Cezarym Nobis Dyrektorem Biura Prewencji.


Tagi:
źródło: