Adam Wojciech Sekściński Prezesem KRUS

Nowym Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego został Adam Wojciech Sekściński, który zastąpił na tym stanowisku Jacka Dubińskiego.

Adam Wojciech Sekściński Prezesem KRUS

Adam Wojciech Sekściński Prezesem KRUS

- Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała z dniem 4 sierpnia 2016 r., na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2016 poz. 277 t. jedn. z późn. zm.), Adama Wojciecha Sekścińskiego na stanowisko Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pani Premier Beata Szydło, w odwołaniu z dniem 3 sierpnia 2016 r. Jacka Dubińskiego ze stanowiska Prezesa Kasy, wyraziła podziękowanie za pracę na tym stanowisku - poinformowano na stronie KRUS.

Przypomnijmy, iż dotychczas Adam Wojciech Sekściński pełnił w Kasie stanowisko III Zastępcy Prezesa.Tagi:
źródło: