Adam Wojciech Sekściński Zastępcą Prezesa KRUS

W dniu 15 lutego 2016 roku Adam Wojciech Sekściński objął stanowisko Zastępcy Prezesa KRUS.

Adam Wojciech Sekściński Zastępcą Prezesa KRUS

Adam Wojciech Sekściński Zastępcą Prezesa KRUS

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2015 poz. 704 ze zm.), powołał z dniem 15 lutego 2016 r. Adama Wojciecha Sekścińskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Tagi:
źródło: