Wypadki przy pracy w gospodarstwach rolnych w I połowie 2015 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego podsumowała liczbę wypadków przy pracy w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2015 r.

Wypadki przy pracy w gospodarstwach rolnych w I połowie 2015 r.
Do placówek terenowych i oddziałów regionalnych KRUS zgłoszono w tym okresie 10 053 wypadki, o 725 (7,2%) mniej niż w I półroczu ubiegłego roku. Najwięcej odnotowano ich w grupach: „upadek osób” (46%), „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” (13,2%) oraz „uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta” (12,1%).

Decyzje podjęte w sprawie realizacji wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej

Zakończono postępowanie w sprawie realizacji 11 325 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci, spowodowanej wypadkiem przy pracy rolniczej. Za wypadki przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (bez względu na skutki zdrowotne wypadku) uznano 10 232 zdarzenia.

Wśród podjętych decyzji było:
  • 7 859 decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie (67% decyzji ) - w tym 122 na podstawie odwołań,
  • 3 651 decyzje odmawiające jednorazowego odszkodowania (31,1% decyzji),
  • 220 umorzeń z powodu rezygnacji z roszczeń (1,9% decyzji).
Wypłacono jednorazowe odszkodowania z tytułu 29 wypadków śmiertelnych. Z kolei u 19  sób stwierdzono niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadków przy pracy  olniczej. Liczba wypadków powodujących wypłatę odszkodowań zmniejszyła się w  porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 498 (6%), załatwionych odmownie o 413 (10,2%), a śmiertelnych o 8, tj. 21,6%.

Choroby zawodowe

Zgłoszono 187 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej, tj. o 46 (14,5%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydano 71 decyzji odmownych i 114 przyznających odszkodowanie.

W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku odnotowano zwiększenie o 34 (92%) decyzji odmownych o 8 (7,5%) decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie. Wśród 114  chorób zawodowych powodujących uszczerbek na zdrowiu i wypłatę jednorazowych odszkodowań rozpoznano 96 chorób zakaźnych, 14 chorób układu oddechowego, 2 choroby skóry, 1 zachorowanie na przewlekłą chorobę układu ruchu wywołaną sposobem wykonywania pracy.


 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!