Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwach rolnych – finał konkursu plastycznego KRUS

„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci z terenów wiejskich. Tegoroczne przesłanie konkursowe poświęcone było zapobieganiu najczęściej zgłaszanym do KRUS wypadkom – upadkom osób. Celem konkursu niezmiennie jest promowanie w środowisku wiejskim pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwach rolnych – finał konkursu plastycznego KRUS
Konkurs przebiegał pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym konkursu były AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a partnerem wspierającym – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Patronat medialny sprawowali: TVP Info, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny, portal wiescirolnicze.pl oraz magazyn rolniczy Agro Profil.

W tym roku w konkursie wzięło udział 39 164 uczniów z 3 169 szkół podstawowych z terenów wiejskich. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A-3, najlepiej obrazującej konkursowe hasło.

Zgodnie z regulaminem konkursu Centralna Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych, spośród 96 zakwalifikowanych do etapu centralnego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe, prac. Wszystkie prace, które znalazły się w finale prezentowały wysoki poziom artystyczny i merytoryczny, a nagrodzone zostały te, które wyróżniały się szczególną pomysłowością i oryginalnością ujęcia tematyki konkursu.

Gala finałowa konkursu, z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka odbędzie się 15 czerwca 2022 r. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie.


Tagi:
źródło: