Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwach rolnych – finał konkursu plastycznego KRUS

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” – pod tym tytułem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała ósmy konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół wiejskich. Tegoroczna edycja poświęcona była zapobieganiu wypadkom z grupy „upadki osób”, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Wsparcia organizacyjnego udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwach rolnych – finał konkursu plastycznego KRUS
Do tegorocznego konkursu przystąpiła imponująca liczba 36 116 dzieci – uczniów klas 0-3 i 4-6 z 2 987 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A-3, jak najlepiej obrazującej konkursowe hasło. Prace oceniały najpierw Wojewódzkie Komisje Konkursowe, które wybrały 96. laureatów, spośród których Centralna Komisja Konkursowa wyróżniła 51 osób.
 
VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” wpisuje się w szerszą kampanię prewencyjną KRUS „Upadek to nie przypadek”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, zmniejszenie liczby wypadków w rolnictwie, wzrost świadomości i zmiana postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Konkurs Kasy zachęca dzieci do zachowania szczególnej ostrożności w obrębie gospodarstwa rolnego, a także uwrażliwia ich rodziców i opiekunów na te czynności, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

Działania prewencyjne KRUS, w tym te skierowane do dzieci, przynoszą wymierne efekty w postaci zmniejszającej się liczby wypadków w rolnictwie. W 2017 roku rolnicy zgłosili do KRUS 18 161 wypadków, o 949 (5%) mniej niż w 2016 roku, wypłacono 13 250 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, o 412 (3%) mniej niż w 2016 roku. Mimo braku oficjalnych statystyk dotyczących wypadków rolniczych wśród dzieci należy domniemywać, że liczba ta jest również zdecydowanie mniejsza niż kilkanaście lat temu.

 
- Z obserwacji KRUS wynika, że rolnicy rzadziej angażują dzieci do pomocy przy pracach rolniczych, a powierzane najmłodszym czynności są adekwatne do ich wieku i możliwości. Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowane do dzieci mają na celu wykształcenie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, które zaprocentują w przyszłości – podkreśla Adam Wojciech Sekściński, Prezes KRUS.
 
Gala finałowa VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” z udziałem laureatów i ich rodzin, patronów i fundatorów nagród, odbędzie się 15 czerwca br. o godz. 11:30 w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.


Tagi:
źródło: