Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Do konkursu zgłoszono prawie tysiąc gospodarstw

W 2016 roku w kategorii gospodarstw indywidualnych uczestniczyło 970 podmiotów. Natomiast we wszystkich edycjach konkursu - łącznie 17 064. Wszyscy laureaci pozostają godnym naśladowania wzorem pod względem poziomu bhp i dbałości o estetykę gospodarstw.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Do konkursu zgłoszono prawie tysiąc gospodarstw

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Centralna Komisja XIV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na posiedzeniu 2 sierpnia br., odbywającym się w siedzibie Centrali KRUS, podsumowała wyniki finałowego rekonesansu w 16 gospodarstwach wyłonionych na etapie wojewódzkim. Komisja kolejno wizytowała je od 11 do 29 lipca.

Kierownictwo Kasy zapoznano z fotograficzną dokumentacją Komisji Centralnej, ogólną charakterystyką gospodarstw i protokołem ws. proponowanego podziału finałowych nagród. Ostateczne wyniki poznamy dopiero przed finałową galą konkursu, organizowaną 23 września b. podczas Międzynarodowych Targów Agro Show w Bednarach.

Wśród tegorocznych uczestników konkursu w kategorii prowadzonej przez Kasę 77 proc. prowadziło działalność rolniczą na areale gruntów do 50 ha. Dominowały gospodarstwa o mieszanym profilu produkcji – głównie roślinnej, z przewagą zbóż. Najmłodszy tegoroczny uczestnik konkursu ma 28 lat, najstarszy - 63 lata. W finałowej szesnastce znalazło się gospodarstwo - laureat z woj. zachodniopomorskiego, które powtórzyło swój sukces w konkursie BGR z 2009 r. W ówczesnej edycji na krajowym etapie zdobyło wyróżnienie. Wszystkie gospodarstwa zakwalifikowane do finału nie tylko spełniły kryteria wymagane regulaminem, ale także zaprezentowały wiele oryginalnych i praktycznych własnych znakomitych rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa pracy.

Bardzo wysoki poziom stanu bhp wśród finalistów tegorocznego BGR jest zapowiedzią emocjonującej finałowej uroczystości z udziałem współorganizatorów, wielu patronów oraz sponsorów atrakcyjnych nagród. Najważniejszą jest ciągnik rolniczy ZETOR Major.


Tagi:
źródło: