Choroby zawodowe i zakaźne w 2019 pod lupą

Skutki wypadków przy pracy i chorób zawodowych były tematem zorganizowanej konferencji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w połowie grudnia 2018.

Odnotowujemy spadek liczby wypadków. Bezpieczeństwo pracy osób ubezpieczonych ulega z roku na rok poprawie, o czym świadczy m.in. zmniejszanie się liczby zgłaszanych wypadków. Statystyki pokazują ponad trzykrotny spadek liczby wypadków od 1993 roku - z 66 tys. do 18 tys. w 2018 r. Mimo tych pozytywnych zmian Kasa jest przekonana o celowości kontynuowania działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników oraz do podejmowania nowych inicjatyw, które ograniczą ich liczbę. - podkreśliła Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik podczas otwarcia konferencji.
 
Konferencja podzielona została na dwie sesje naukowe:
 
I. Statystyki oraz społeczne i ekonomiczne skutki wypadków przy pracy i chorób zawodowych, której przewodniczyła prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Naczelny Lekarz Kasy
 
II. Zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym, której przewodniczącym był Cezary Nobis, Dyrektor Biura Prewencji KRUS.
 
Uczestnicy konferencji zapoznali się z referatami ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, świadczeń, orzecznictwa lekarskiego, prewencji, szacowania i oceny ryzyka zawodowego. 
 
Wypadkowość w rolnictwie spada, a spada ona w głównej mierze dzięki działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pomimo nieustatnnie podnoszonego stopnia bezpieczeństwa w gospodarstwach m.in. dzięki nakładom finansowym realizowanym z kolejnych perspektyw PROW.
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie w dalszym ciągu skupiała się na działaniach prewencyjnych aby wyeliminować powtarzające się wypadki m.in. wśród najmłodszych, którzy wspierają swoich rodziców w codziennych obowiązkach na gospodarstwach rolnych. 
 
W 2019 dużym wyzwaniem będą choroby zawodowe i choroby zakaźne. Jak podkreślił Sekretarz Stanu niezbędna jest ich analiza i diagnoza aby móc podjąć działania prewencyjne, które będą relatywnie tańsze od leczenia skutków.


Tagi:
źródło: