III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym rozstrzygnięty

1 521 dzieci z terenów wiejskich wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Patronat Honorowy nad konkursem sprawował Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym rozstrzygnięty
Konkurs adresowany był do dzieci urodzonych w latach 2008-2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polegało na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” poświęcona była propagowaniu wiedzy o sposobach zapobiegania najczęściej zgłaszanym do KRUS wypadkom – upadkom osób. Wydarzenie to część kampanii prewencyjnej KRUS „Rola rolnika, by upadku unikał”.

Rymowanki, zgodnie z Regulaminem Konkursu, w pierwszej kolejności oceniły Wojewódzkie Komisje Konkursowe, a na etapie centralnym – powołana przez Prezesa KRUS Centralna Komisja Konkursowa, która wybrała 20 zwycięskich prac spośród 48 zakwalifikowanych. Komisja oceniła rymowanki spełniające wymogi formalne według regulaminowych kryteriów, przyznając im punkty: za zgodność z ideą i tematyką konkursu, za oryginalność i pomysłowość przekazania treści oraz walory językowe. Autorzy 20 najwyżej punktowanych prac otrzymają od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nagrody w postaci tabletów oraz dodatkowe upominki ufundowane przez Ministra Edukacji i Nauki. Zwycięzcy wojewódzkich etapów konkursu otrzymali smartwatche.

Podsumowanie konkursu z udziałem m.in. Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandry Hadzik odbędzie się 14 czerwca 2022 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Lista Laureatów opublikowana zostanie na www.krus.gov.pl po finale konkursu w MEiN.


Tagi:
źródło: