Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zakończyła wysyłkę deklaracji podatkowych PIT

Deklaracje podatkowe PIT przekazane zostały do 1,2 mln osób, które w 2018 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek świadczenie emerytalno-rentowe z Kasy (np. emeryturę rolniczą, w tym okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zakończyła wysyłkę deklaracji podatkowych PIT
Do zdecydowanej większości emerytów i rencistów (tj. do 93,5%) Kasa przekazała formularz PIT-40A - roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Do pozostałych 6,5% emerytów i rencistów przekazany został formularz PIT-11A – informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.

Ponadto 14 tys. osób, które w 2018 roku pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu (nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) otrzymało formularz PIT-11 – informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach.

Jednocześnie Kasa informuje, że Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z rozliczenia podatku dochodowego za 2018 rok za pomocą usługi Twój e-PIT dostępnej na stronie www.podatki.gov.pl. Na ww. stronie zamieszczone są automatycznie przygotowane indywidualne zeznania podatkowe dla każdego emeryta i rencisty (PIT-37).


Tagi:
źródło: