Konferencja Prezesa KRUS na temat działań prewencyjnych w 2019 roku

27 marca w Centrali KRUS odbyła się konferencja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik na temat kampanii prewencyjnej „Nie daj się wkręcić”, połączona z wręczeniem nagród dla publicystów biorących udział w konkursie „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”.

Konferencja Prezesa KRUS na temat działań prewencyjnych w 2019 roku
Prezes Kasy dr Aleksandra Hadzik przywitała licznie przybyłych przedstawicieli mediów i zaprezentowała założenia kampanii „Nie daj się wkręcić”.
 
- Witam przedstawicieli mediów, których dziennikarska praca jest nieodzowna w propagowaniu idei bezpiecznej pracy w rolnictwie, witam tych, którzy współpracują z Kasą w realizacji misji poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach, szczególnie serdecznie witam Laureatów XXIV Konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”, którzy słowem i obrazem najcelniej trafiali do czytelników i widzów z przekazem poszerzającym wiedzę i świadomość o zagrożeniach w pracy rolniczej i metodach radzenia sobie z nimi... Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie kontynuacji kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – „Upadek to nie przypadek”, a także zintensyfikowaniu innych działań na rzecz ograniczania liczby wypadków w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń stwarzanych przez maszyny i urządzenia rolnicze, czemu będzie służyła kampania pod hasłem „Nie daj się wkręcić”. Obie kampanie, a także pozostałe działania Kasy na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, adresowane są do rolników, mieszkańców wsi, ubezpieczonych i świadczeniobiorców Kasy, a ich celem jest zmniejszenie liczby wypadków w grupach szczególnych zagrożeń.

W dalszej części konferencji Zastępca Prezesa KRUS Andrzej Kneć przedstawił założenia kampanii oraz zaprezentował działania prewencyjne Kasy w 2019 roku. Dyrektor Biura Prewencji Cezary Nobis omówił zrealizowane działania prewencyjne Kasy w 2018 roku.
 
Statystyki wskazują na spadek liczby wypadków w rolnictwie. W poprzednim roku zgłoszono do KRUS 15 295 wypadków, tj. o 2 866 mniej niż w 2017 roku, a wskaźnik wypadkowości obniżył się z 10,2 w 2017 r. do 9,5 w 2018 r. „Pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń” to zaraz po „upadku osób” grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, kontynuując działania podjęte w ramach zeszłorocznej kampanii „Upadek to nie przypadek”, poszerza swój przekaz komunikacyjny o informacje na temat bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych.
 
Ogólnopolska kampania „Nie daj się wkręcić” będzie miała charakter wielokierunkowy, w jej ramach odbędą się: XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, XXV Konkurs W rolnictwie można pracować bezpieczniej, IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje. Ponadto w całej Polsce odbędą się liczne spotkania, szkolenia bhp, pogadanki prewencyjne w szkołach, a podczas targów, dożynek i innych wydarzeń rolniczych pracownicy Kasy edukować będą rolników w sprawie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania ograniczające ryzyko wypadków z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych.
 
Kasa od lat uczy rolników bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Mam nadzieję, że kampania prewencyjna „Nie daj się wkręcić” w jeszcze szerszym stopniu przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie, zwiększy świadomość społeczną oraz przyczyni się do zmiany postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym – dr Aleksandra Hadzik, Prezes KRUS.

Kolejnym punktem konferencji było ogłoszenie wyników XXIV Konkursu na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Prezes wręczyła nagrody i serdecznie pogratulowała laureatom. Zaprosiła też do udziału w tegorocznej edycji Konkursu.


Tagi:
źródło: