KRUS: Uwaga osoby prowadzące pozrolniczą działalność gospodarczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2016 rok.

KRUS: Uwaga osoby prowadzące pozrolniczą działalność gospodarczą
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 483) roczna kwota graniczna podatku dochodowego należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok podatkowy 2016 wynosi 3.258 zł.


Tagi:
źródło: