Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne

Od 1 lipca 2022 r. renta rodzinna pobierana przez dzieci do osiągnięcia 18. roku życia przestaje być tytułem do obejmowania dziecka ubezpieczeniem zdrowotnym.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne
Dzieci te wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny zostaną wyrejestrowane z  ubezpieczenia zdrowotnego. 

Niemniej Kasa podkreśla, że dzieci uprawnione do renty rodzinnej, analogicznie jak wszystkie niepełnoletnie dzieci, nadal zachowują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Członkowie rodziny niepełnoletniego dziecka, zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przy rencie rodzinnej niepełnoletniego, zostaną przez Kasę poinformowani o wyrejestrowaniu z tego ubezpieczenia. 


 


Tagi:
źródło: