Upadek to nie przypadek. Pracujmy bez wypadków

Upadki osób są najliczniejszą grupą wypadków zgłaszanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W 2016 roku stanowiły one 47 proc. wszystkich zdarzeń (17 551), wobec których prowadzono postępowanie wypadkowe.

Upadek to nie przypadek. Pracujmy bez wypadków

Upadek to nie przypadek

Do upadków najczęściej dochodziło na podwórzach gospodarstw, podczas wchodzenia i schodzenia z drabin, ciągników, maszyn, przyczep, w trakcie przemieszczania się w budynkach gospodarczych i inwentarskich.
Były to głównie potknięcia lub poślizgnięcia na nierównej, grząskiej, zaśnieżonej, oblodzonej czy nieuporządkowanej powierzchni ciągów komunikacyjnych. Ponadto, dość liczne są upadki z wysokości – ze schodów o niewłaściwej konstrukcji, bez poręczy i oświetlenia, z drabin bez zabezpieczeń przed przechyleniem, osunięciem, przewróceniem, wykonanych z nieodpowiedniego materiału i często zbyt krótkich, o złym rozstawie szczebli, z niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych.
Upadki osób skutkowały urazami kończyn dolnych (skręceniami, złamaniami, potłuczeniami) oraz urazami barku, obojczyka, ale również trwałym kalectwem spowodowanym uszkodzeniem układu nerwowego, bądź śmiercią.
Dużą liczbę upadków osób powodują od lat: zły stan nawierzchni podwórzy, zagracenie i zastawienie zbędnymi przedmiotami ciągów komunikacyjnych, często zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi i ściółką, stosowanie nieodpowiedniego, wyeksploatowanego albo zabrudzonego obuwia roboczego, nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep, wozów, wady konstrukcyjne budynków, schodów i stanowisk dla zwierząt, użytkowanie nieprawidłowo skonstruowanych drabin, nieodpowiednie przejścia i dojścia (niewydzielone lub źle wydzielone oraz nieuprzątnięte).

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: