| Autor: redakcja1

Kiedy i jak okryć pryzmę włókniną?

Listopad i początek grudnia to czas, w którym zbierane są buraki z przeznaczeniem na ich dłuższe przechowywanie.

Kiedy i jak okryć pryzmę włókniną?
Jeżeli mówimy o długookresowym przechowalnictwie to bardzo ważne jest, aby do minimum ograniczyć straty masy i jakości zgromadzonych w pryzmach buraków. Prowadzone od kilku lat doświadczenia pokazują, że prawidłowe okrycie pryzmy włókniną ogranicza straty, ułatwia doczyszczanie, załadunek, czyni surowiec łatwiejszym w przerobie.
 
Przy tej okazji przypominamy o podstawowych zasadach związanych z tym procesem, aby uniknąć błędów, które w przeszłości były popełniane. 
  • Miejsce pod pryzmę powinno być wyrównane, wolne od kolein, zlokalizowane w miejscu pozwalającym w każdych warunkach na załadowanie buraków.
  • Do przechowalnictwa i okrycia włókniną nadają się jedynie buraki zdrowe, nieprzemrożone, nieuszkodzone, wolne od zanieczyszczeń organicznych (chwasty, liście), z jak najmniejszym udziałem zanieczyszczeń mineralnych.
  • Pryzma powinna być wyrównana o prawidłowych wymiarach, uwzględniających szerokość roboczą doczyszczarki.
  • Pryzmy do przechowalnictwa powinny być całkowicie okryte zalecaną włókniną zaraz po wykopaniu buraków.
  • Dolne partie pryzmy w przypadku niebezpieczeństwa większego spadku temperatur okrywamy dodatkowo słomą.
  • Monitorujemy stan buraków i kontrolujemy okrycie, szczególnie po i przy silnym wietrze.
Po przeanalizowaniu sytuacji w rejonie działania SZP i uwzględnieniu prognoz pogody na najbliższy czas postanawiamy i informujemy, że: 
  • Formalnie od 20 listopada 2020 rozpoczynamy przechowalnictwo buraków i zalecamy okrycie wszystkich pryzm przeznaczonych do odbioru po 27 listopada 2020 specjalną włókniną.
  • Pierwsze wypłaty premii związanej z prawidłowym okryciem mogą nastąpić od 27 listopada 2020 (zasada min. 7 dni okrycia).
  • Zgodnie z zapisami Umowy kontraktacyjnej, warunkiem uzyskania premii za prawidłowe okrycie, będzie udokumentowanie okrycia pryzmy włókniną (Protokół z kontroli okrycia pryzm).
Informujemy, że nasze dotychczasowe doświadczenia potwierdziły, iż włóknina niweluje wahania temperatur w porównaniu do wariantu bez okrycia w granicach + /- 5°C. Stabilizacja temperatury w pryzmie korzystnie wpływa na jakość przechowywanych buraków. Wyniki doświadczeń z przechowalnictwa pokazują, że prawidłowe okrycie pryzmy włókniną, zabezpiecza przed stratami cukru w ilości ok. 400g/tonę/dobę.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!