| Autor: mikolaj

RPA z „zielonym światłem” na eksport mięsa strusiego do UE

Republika Południowe Afryki dostała zgodę na wznowienie eksportu mięsa strusiego państw Unii Europejskiej.

RPA z „zielonym światłem” na eksport mięsa strusiego do UE

Dostawy mięsa strusiego do UE

Szczegóły znajdują się w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/1349 z dn. 3 sierpnia 2015 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Republiki Południowej Afryki w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Dostawy mięsa strusi z RPA do UE zostaną wznowione po 26 sierpnia 2015 r., czyli po wejściu w życie rozporządzenia.

Jak przypomina FAMMU/FAPA, zakaz przywozu został wprowadzony przez UE przed czteroma laty, w związku z wybuchem epidemii wysoce zjadliwej gry ptaków (H5N2) w tym afrykańskim kraju. Wznowienie handlu jest niezwykle potrzebne sektorowi mięsa strusiego w RPA, który znacznie podupadł przez ptasią grypę, tracąc równocześnie główne rynki zbytu za granicą.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!