| Autor: redakcja1

ARiMR poręcza spłaty kredytów studenckich

Studenci lub doktoranci mogą skorzystać z pomocy materialnej w postaci niskooprocentowanego i długoterminowego kredytu studenckiego.

ARiMR poręcza spłaty kredytów studenckich
System kredytów studenckich został wprowadzony w 1998 roku, a jego wdrożenie miało na celu ułatwienie dostępu do szkolnictwa wyższego, młodzieży z mniej zamożnych rodzin. Niestety, podobnie jak w przypadku każdego kredytu, tak i w przypadku kredytu studenckiego, warunkiem jego uzyskania jest przedstawienie bankowi kredytującemu odpowiedniego zabezpieczenia.
 
Już w pierwszych latach funkcjonowania systemu kredytów studenckich pojawiły się trudności z ich dostępnością dla młodzieży z obszarów wiejskich m.in. ze względu na niewystarczające w opinii banków zabezpieczenia kredytowe.
 
Z powyższego względu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach szeroko rozumianych działań wspierających rozwój obszarów wiejskich, wdrożyła w 2001 roku program pomocowy polegający na udzielaniu studentom wywodzącym się z obszarów wiejskich poręczeń spłaty kredytów studenckich. Dotychczas z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skorzystało około 5,56 tys. studentów, którym Agencja udzieliła poręczeń w łącznej wysokości 78,37 mln zł.

Warunki udzielania przez ARiMR  poręczeń spłaty kredytów studenckich

Beneficjenci poręczeń
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać poręczeń spłaty kredytów studenckich studentom oraz doktorantom zamieszkującym obszary wiejskie. W celu udokumentowania faktu zamieszkiwania na obszarze wsi, student zobowiązany jest uzyskać stosowne zaświadczenie z urzędu gminy.
 
Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia kredytu studenckiego mają studenci o dochodach na osobę w rodzinie w wysokości nieprzekraczającej 1.000 zł.  

Wysokość udzielanych przez Agencję poręczeń

 
W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu.
 
Poręczenia w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1.000 zł.
 
Zaznaczyć należy, że uzyskanie poręczenia nie wiąże się dla studentów z dodatkowymi kosztami na rzecz Agencji, która nie pobiera prowizji od udzielonego poręczenia.
 
Poręczenie Agencji nie obejmuje odsetek od kredytu studenckiego, prowizji i innych opłat należnych Bankowi.
 
Procedura ubiegania się o poręczenie
 
Przy opracowywaniu a następnie wdrażaniu procedury udzielania przez Agencję poręczeń kierowano się dążeniem do możliwie prostej i przyjaznej dla studentów procedury, która umożliwia studentom załatwienie wszystkich formalności związanych z poręczeniem Agencji bezpośrednio w placówkach banków współpracujących. W tym celu Agencja nawiązywała współpracę z bankami, które zajmują się udzielaniem kredytów studenckich. Aktualnie przy udzielaniu poręczeń spłaty kredytów studenckich Agencja współpracuje z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB - Bank S.A. Wspominane Banki działają w oparciu o sieć własnych oddziałów, a także poprzez zrzeszone banki spółdzielcze.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!