| Autor: mikolaj

ARiMR: Zmiany w kredytach preferencyjnych

W 2015 roku zmienią się zasady dotyczące kredytów preferencyjnych, w spłacie których pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do dyspozycji będzie mniej linii kredytowych niż w poprzednim okresie, ale za to wyższa będzie maksymalna kwota kredytu, jaką będzie mogło otrzymać gospodarstwo rolne.

ARiMR: Zmiany w kredytach preferencyjnych
Więcej materiałów video znajdziesz na kanale "telewizja rolnicza"

Kredyty preferencyjne z dopłatą z ARiMR

Pojawią się też nowe rodzaje kredytów m.in. na wspólne użytkowanie inwestycji. Ważną zmianą w kredytach preferencyjnych będzie również wprowadzenie tzw. efektu zachęty. Polega on na tym, że prace nad inwestycją nie mogą rozpocząć się wcześniej niż w dniu złożenia w banku wniosku o kredyt. Poniżej zostały opisane szczegółowe zmiany dotyczące kredytów preferencyjnych, które będą obowiązywały od 2015 r.  

Linie kredytowe dostępne w 2015 r.

W 2015 r. będzie można ubiegać się o następujące kredyty preferencyjne:

  • z dopłatami ARiMR do oprocentowania:
    • na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR),
    • na zakup użytków rolnych (linia Z),
    • na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i udziałów (linia PR),
    • na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02),
  • z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Pomimo zmniejszenia liczby linii kredytowych utrzymano możliwość realizacji większości inwestycji, zarówno w rolnictwie jak i w przetwórstwie. Przy udziale kredytów z linii Z, RR i MRcsk gospodarstwa rolne będą miały możliwość nabywania użytków rolnych. Zakup wyłącznie użytków rolnych będzie objęty pomocą de minimis w sektorze rolnym - max 15 tys. EUR w ciągu 3 lat (linia Z) lub pomocą dla młodych rolników w formie częściowej spłaty kapitału (linia MRcsk). Natomiast, jeżeli zakup gruntów stanowić będzie część inwestycji obejmującej również inne elementy - np. zakup lub budowę budynków, to będzie finansowany kredytem w części nieprzekraczającej 10% łącznej kwoty planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych (linia RR).

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: